•   

    प्रकाश अाचार्य

    नि.विभागीय प्रमुख

     
 

स्वागतम नेपाल सरकार शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय राहत तथा पुनस्थापना इकाइ

सम्पर्क

राहत तथा पुनस्थापन इकाईबाट प्रदान गरिने सेवाहरु

सि.नं.

विवरण

कार्यविधि/निर्देशिका

आधार

राहत/आर्थिक सहायता

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मृत्यूवरण गरेका व्यक्तिका हकदारलाई आर्थिक राहत

मृतकका हकदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने निर्देशिका २०६५ (संशोधन सहित)

द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलको प्रतिवेदन

नेपालसरकार (मन्त्रीपरिषद्) को मिति २०६९।११।०४ को निर्णय अनुसार जुनसुकैसरकारी स्रोतबाट लिएको रकम अधिकतम दश लाख रुपैँया ननाघ्ने गरि आर्थिकसहायता उपलब्ध गराउने क्रममा एक परिवारलाई अधिकतम पाँच लाख रुपैँया बराबरकोमथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको  सेयर उपलब्ध गराउने । बांकी रु.पाँच लाख सम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने । 

सर्वसाधारण मृतकका विधवा पत्नीलाई जीवन निर्वाहका लागि आर्थिक सहायता

नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति  तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०६६

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस 

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बाट एकमुष्ठ रु. पच्चीस हजार उपलब्ध हुने ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकदारलाई आर्थिक राहत

वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकदारलाई राहत प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०६५  (संशोध सहित) 

द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलको प्रतिवेदन

नेपालसरकार (मन्त्रीपरिषद्) को मिति २०६९।११।०४ को निर्णय अनुसार जुनसुकैसरकारी स्रोतबाट लिएको रकम अधिकतम दश लाख रुपैँया ननाघ्ने गरि आर्थिकसहायता उपलब्ध गराउने क्रममा एक परिवारलाई अधिकतम पाँच लाख रुपैँया बराबरकोमथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको  सेयर उपलब्ध गराउने । बांकी रु.पाँच लाख सम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने ।

वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पत्नीलाई आर्थिक सहायता 

नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति  तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०६६ (संशोध सहित)

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस

राहत तथा पुन स्थापन इकाई  मार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एकमुष्ठ रु. पच्चीस हजार उपलब्ध हुने ।

अंगभंग भै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता 

नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति  तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०६६ (संशोध सहित)

द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलको प्रतिवेदन

राहततथा पुन स्थापन इकाई  मार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटकार्यविधिको २.९ मा भएको व्यवस्था अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराईने ।

सम्पत्ति क्षति वापतको सहायता

नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति  तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०६६ (संशोध सहित)

द्वन्द्वप्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलको प्रतिवेदन रकार्यविधिको दफा ३.२.१ अनुसार गठित स्थानीय क्षति मूल्यांकन समितिकोसिफारिस

कार्यविधिमा भएका व्यवस्था अनुसार 

ऐतिहासिक जनआन्दोल २ का सहिद परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ता

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०६६।१२।०४ को निर्णय

जनआन्दोलनका घाइतेको उपचार निर्देशन तथा व्यवस्थापन समतिको प्रतिवेदन, २०६५

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत मासिक रु. ६ हजार दुई सय उपलब्ध गराईने ।

ऐतिहासिक जनआन्दोल २  का ५० प्रतिशत भन्दा माथिका घाइतेहरुलाई जीवन निर्वाह भत्ता 

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०६६।१२।०४ को निर्णय

जनआन्दोलनका घाइतेको उपचार निर्देशन तथा व्यवस्थापन समतिको प्रतिवेदन, २०६५

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत मासिक रु. तीन हजार दुई सय देखि रु. दश हजार सम्म उपलब्ध गराईने ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलनका घाइते एवं सहिदका सन्ततीहरुलाई छात्रवृत्ति  

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०६३।०६।१० को निर्णय

जनआन्दोलनका घाइतेको उपचार निर्देशन तथा व्यवस्थापन समतिको प्रतिवेदन, २०६५

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत बार्षिक देहाय बमोजिमको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराईने ।

घाइते प्रतिशत  प्रा.वि.  मा.वि. उच्च शिक्षा

७०–१००%     १२ ह.  १८ ह.  २४ ह.

५०–६९ %      १० ह.  १५ ह.  २० ह.

१०

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा ३० दीन भन्दा बढी अपहरण वा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुलाई राहत

नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति  तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०६६ (संशोध सहित)

द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलको प्रतिवेदन

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत एकमुष्ठ रु. पच्चीस हजार उपलब्ध गराईने ।

११

आमाबाबु दुबै गुमाएका टुहुरा बालबालिकालाई १८ बर्ष उमेर नपुग्दा सम्म आर्थिक सहायता

आमाबाबु गुमाएका बालबालिका पुनस्थापन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०६८

द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलको प्रतिवेदन

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत बार्षिक रु. ६० हजार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराईने ।

१२

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा ५१ प्रतिशत भन्दा बढी अपाङ्गता  प्रतिशत निर्धारण भएका प्रथम श्रेणीका घाइतेलाई जीवन निर्वाह भत्ता

माओवादीसेनाका घाइते, अपाङ्ग लडाकुहरु, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन रमधेस आन्दोलनका घाइते, अपाङ्गहरुका लागि पुनस्थापन एवं हेरचाह निर्देशिका, २०६८

माओवादी सेनाका घाइते, अपाङ्ग लडाकुहरुको तथ्यांक संकलन, बर्गीकरण एवं पुनस्थापन सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन,  २०६८

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत मासिक रु. छ हजार दुई सय जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराईने ।

१३

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा ७६ प्रतिशत भन्दा बढी अपाङ्गता  प्रतिशत निर्धारण भएका विशिष्ठ श्रेणीका घाइतेलाई जीवन निर्वाह भत्ता

माओवादीसेनाका घाइते, अपाङ्ग लडाकुहरु, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन रमधेस आन्दोलनका घाइते, अपाङ्गहरुका लागि पुनस्थापन एवं हेरचाह निर्देशिका, २०६८

माओवादी सेनाका घाइते, अपाङ्ग लडाकुहरुको तथ्यांक संकलन, बर्गीकरण एवं पुनस्थापन सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन,  २०६८

सम्बन्धितजिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत मासिक रु. छ हजार दुई सय र हेरचाह गर्नेव्यक्तिलाई मासिक रु. छ हजार दुई सय जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराईने ।

१४

शान्ति सम्झौता पश्चातका घटनामा मृत्यू हुने व्यक्तिका हकदारलाई आर्थिक सहायता

नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति  तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०६६ (संशोध सहित)

नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति  तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०६६ (संशोध सहित)

नेपालसरकार (मन्त्रीपरिषद्) को निर्णय अनुसार रु. एक लाख पचास हजार सम्म आर्थिकसहायता सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत उपलब्ध गराईने ।

१५

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस बमोजिमको राहत 

नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को निर्णय 

नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को निर्णय 

नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को निर्णय अनुसार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराईने ।