•   

    प्रकाश अाचार्य

    नि.विभागीय प्रमुख

     
 

स्वागतम नेपाल सरकार शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय राहत तथा पुनस्थापना इकाइ

परिपत्र

S.No Description Download
112 परिपत्र १ Download
113 परिपत्र २ Download
114 परिपत्र Download
115 परिपत्र Download
209 परिपत्र पहिलो पेज Download
210 परिपत्र दोस्रो पेज Download
211 निर्वाचन आयोगको पत्र Download
220 थप परिपत्र Download
227 श‌शाेधित थप परिपत्र Download
228 परिपत्र २०७४-४-३ Download
229 २०७४–०६–०२ परिपत्र Download
230 २०७४–०६–०२ परिपत्र Download
232 आर्थिक वर्ष ०७४-०७५ को बजेट Download
307 राहत एवं आर्थिक सहायता रकम निकासा सम्बन्धमा Download
308 राहत एवं आर्थिक सहायता रकम निकासा सम्बन्धमा Download